Apie vinis

Kartą gyveno labai pagiežingas ir kerštingas jaunas žmogus. Jo tėvas davė jam maišelį su vinimis ir liepė kiekvieną kartą, kai jis nesuvaldys savo pykčio, įkalti vieną vinį į tvoros lentą.

Pirmą dieną tvoroje buvo 37 vinys. Kitą savaitę jaunuolis išmoko suvaldyti savo pyktį, su kiekviena diena vinių skaičius ėmė mažėti. Vaikinas suprato, kad lengviau yra valdyti savo temperamentą, nei kalti vinis.

Pagaliau atėjo ta diena, kai jaunuolis nebeprarasdavo savitvardos. Jis papasakojo apie tai savo tėvui, ir šis nutarė, kad kiekvieną dieną, kai sūnui pavyks susitvardyti, jis gali ištraukti iš tvoros po vieną vinį.

Bėgo laikas. Atėjo diena, kai vaikinas galėjo pranešti tėvui, kad stulpe nebeliko vinių. Tada tėvas paėmė sūnų už rankos ir nusivedė prie tvoros:
- Tau gan gerai sekėsi, bet matai, kiek tvoroje liko skylių. Ji jau niekada nebus tokia, kokia buvo. Kai pasakai žmogui ką nors pikta, jam pasilieka toks pat randas kaip šios skylės. Nesvarbu, kiek kartų po to atsiprašysi – randas išliks.

/Nežinomas autorius/

Atgal