Gyvenimo sprendimai > Tobulėjimui > Įvairūs tekstai > Žmogus ir "kampas" (akligatvis)

Žmogus ir "kampas" (akligatvis)

Ėjo žmogus miesto gatve... paskendęs savo mintyse. Ir netikėtai suprato, kad jis stovi vietoje.
Apsižvalgęs suvokė, kad jis įsispraudęs į kampą ir kelio tolyn nebėra.
Nuliūdo, atsisėdo, atsilošė ir užsnūdo. Ir susapnavo sapną - kad jis ir toliau eina ir jokio kampo nėra. Žmogui taip patiko, kad nusprendė neprabusti.

Kitas žmogus pateko į kampą. Jis nusprendė su kampu kovoti. Kovojo, kovojo, vis atrasdamas naujus kovos būdus. Po truputėlį šis žmogus ir užmiršo, kad jis turėjo visai kitą tikslą - nueiti kažkur.

Dar kitas žmogus pateko į kampą. Ir suprato, kad jis ne vienas šiame kampe. Jis susipažino su kitais žmonėmis, sužinojo jų istorijas, be abejo kartu padūsavo, padejavo. Žmogus tapo kolektyvo dalimi. Jam nebuvo kada galvoti apie tai, kaip palikti šį kampą.

Atsirado dar vienas žmogus, kuris pateko į kampą. Ir galvojo ką daryti. Pro šalį ėjo atsitiktinis praeivis ir pasakė:

- Ko stovi? Eik. Tu pats sugalvojai šį kampą ir pats jame save įspraudei.

Įspraustasis į kampą nesutiko su šiuo teiginiu:

- Kaip gi taip, ar nematai - kampas yra, toliau kelio nėra ir tai ne prasimanymas.

Pro šalį ėjęs žmogus toliau porino:

- Gal būt tu ir teisus. Bet pats pamąstyk: kas atneš tau daugiau naudos - tiesa ir įsitikinimas, kad stovi kampe, ar tai, kad suvoksi, kad iš tiesų kampai neegzistuoja jei su jais susidūręs pasuksi kita kryptimi.

Įspraustasis į kampą susimąstė. Kol mąstė, pasisuko ir žengė žingsnį, antrą...

Iš pat pradžių žmogus net nesusimąstė kur jis yra ir kas jį supa. Pakėlė galvą, apsižvalgė ir pamatė, kad pasisukus, jis išėjo iš to "kampo".

Jei jau įstrigote, apsidairykite ir pagalvokite kur jums pasukti - kažką darykite kitaip.

/Nežinomas autorius/

Atgal