Gyvenimo sprendimai > Tobulėjimui > Įvairūs tekstai > Žydų sakmė apie logiką

Žydų sakmė apie LOGIKĄ (Apie Talmudą, Sokratą ir dūmtraukį)

Dvidešimtųjų vidury jaunas žydas atėjo pas įžymų Niujorko rabiną ir pareiškė, jog nori studijuoti Talmudą.

  - Tu moki aramėjiškai? – paklausė rabinas.

  - Ne.

  - Ivritą?

  - Ne.

  - O Torą vaikystėje studijavai?

  - Ne, rabi. Bet nesijaudinkite. Aš baigiau Berklio filosofijos fakultetą ir ką tik apsigyniau disertaciją apie Sokrato filosofijos logiką. O dabar, kad užpildyčiau baltas dėmes savo žinojime, aš noriu truputį pasimokyti Talmudo.

  - Tu nepasiruošęs studijuoti Talmudą, - pasakė rabinas. – Tai giliausia knyga iš visų, kada nors žmonių parašytų. Bet jei jau reikalauji, aš patikrinsiu tavo logiką: susidorosi – mokysiu tave.

 Jaunuolis sutiko ir rabinas tęsė.

  - Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – išteptu. Kuris iš jų eis praustis?

 Jaunuoliui akys iššoko ant kaktos.

  - Tai logikos patikrinimas?

 Rabinas linktelėjo.

  - Na žinoma tas, kurio veidas nešvarus!

  - Neteisingai. Pagalvok logiškai: tas, kieno veidas nešvarus, pažiūrės į tą, kurio veidas švarus, ir nuspręs, kad jo veidas taip pat švarus.

O tas, kurio veidas švarus, pažiūrės į tą, kurio išteptas, nuspręs, kad jo veidas taip pat išsitepęs, ir eis praustis.

  - Gudriai sugalvota! – sužavėtas pasakė svečias. – Nagi, rabine, patikrinkite dar kartą!

  - Gerai, jaunuoli. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – išteptu. Kuris iš jų eis praustis?

  - Bet mes gi jau išsiaiškinom, - tas, kurio veidas švarus!

  - Neteisingai. Praustis eis abu. Pagalvok logiškai: tas su švariu veidu, pažiūrės į tą, kurio išteptas, ir nuspręs, kad jo veidas taip pat išsitepęs. O tas, kurio išteptas, pamatęs, jog kitas nuėjo praustis, supras, jog jo veidas išteptas ir taip pat eis praustis.

  - Aš apie tai nepagalvojau! Neįtikėtina – aš padariau loginę klaidą! Rabine, patikrinkite dar kartą!

  - Gerai. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – išteptu. Kuris iš jų eis praustis?

  - Na.. Praustis eis abu.

  - Neteisingai. Nei vienas neis praustis. Pagalvok logiškai: tas, kurio veidas nešvarus, pažiūrės į tą, kurio švarus, ir neis praustis. O tas, kurio švarus, pamatęs, kad išsitepęs neina praustis, supras, kad jo veidas švarus, ir taip pat neis praustis.

  Jaunuolį apėmė neviltis.

  - Patikėkite, aš galiu studijuoti Talmudą! Paklauskite ko nors kitko!

  - Gerai. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu...

  - O Viešpatie! Nei vienas neis praustis!!!

  - Neteisingai. Dabar tu įsitikinai, kad Sokrato logikos nepakanka, norint studijuoti Talmudą? Paaiškink man, kaip taip gali atsitikti, kad du žmonės leistųsi vienu ir tuo pačiu dūmtraukiu, ir vienas veidą išsiteptų, o kitas – ne?! Nejaugi tu nesupranti? Visas šis klausimas – beprasmis, ir jei tu leisi savo gyvenimą, atsakinėdamas į beprasmiškus klausimus, tai visi tavo atsakymai taip pat neturės prasmės!

/Nežinomas autorius/

Atgal